O Presidente da República Teófilo Braga foi professor de Literaturas Modernas, no Curso Superior de Letras, durante quase 40 anos.